Homeopathie Rotterdam - Prinsenland

 

Cursus Eerste Hulp met Homeopathie

In deze cursus krijgt U inzicht hoe U kleine ongevallen in en om huis en eenvoudige acute ziektegevallen zelfstandig en op een verantwoorde wijze met homeopathische geneesmiddelen kunt behandelen. Aan de orde komen o.a. wonden, brandwonden, beten en steken, kneuzingen en acute ziekten als koorts, griep, verkoudheid, hoest, keelpijn, oorpijn, diarree enz. Een deel van de eerste bijeenkomst wordt besteed aan de principes van de homeopathie. In elke bijeenkomst wordt theorie behandeld en gewerkt met casussen en een werkboek. Er is ruime gelegenheid voor het stellen van vragen en inbrengen van eigen ervaringen. De cursus vindt plaats in het Oost West Centrum in Rotterdam

 

Voor nadere informatie: www.oostwestcentrum.nl/