Homeopathie Rotterdam - Prinsenland

 

Homeopathie en palliatieve zorg in de laatste levensfase

Naar aanleiding van mijn skriptie 'Homeopathie en palliatieve begeleiding in de laatste levensfase, een verkenning vanuit verschillende stromingen binnen de homeopathie' heb ik voor De Dynamis, het vakblad voor klassiek homeopaten, een tweetal artikelen geschreven. De titel van de artikelen is 'Mantel van zorg'.

De mantel van Martinus van Tours
Mantel van zorg